Lemmikud

Minu kauplus

0

Teave Pepco töövõtjatele isikuandmete töötlemise kohta

Teie isikuandmete vastutav töötleja:

Pepco Estonia OÜ, Sõpruse pst 145, Tallinn, Eesti („Pepco“).

Andmekaitseametniku kontaktandmed

Pepco on määranud andmekaitseametniku, kellega võib kõigis isikuandmete töötlemist ja andmesubjekti õiguste kasutamist puudutavates küsimustes ühendust võtta.

Andmekaitseametnikuga saate ühenduda alltoodud aadressil:

Aadress: Andmekaitseametnik
Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

E-posti aadress: dpo@pepco.eu

Millisel eesmärgil teie isikuandmeid töödeldakse?

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: lepinguliste kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas kirjavahetuseks, päringuteks, volitusteks ja ostutellimusteks, mis võimaldavad Pepcol tegeleda oma tavapärase äritegevusega, ning kaebuste ja nõuetega tegelemiseks, ärisuhete hoidmiseks ja haldamiseks, pettuste vältimiseks, IT-süsteemide ohutuse tagamiseks, vastavuse tagamiseks ja nõuete määratlemiseks või kaitsmiseks.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Teie isikuandmeid töödeldakse Pepco ja töövõtja vahelise lepingu lõppemise või lõpetamiseni ja seejärel kuni võimalike nõuete aegumistähtajani või raamatupidamise dokumentide säilitamise kohustuse aegumiseni.

Milline on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmete töötlemise seaduslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 6 lõike 1 punktid b, c ja f – töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks või vastutava töötleja õigustatud huvid korral (äritegevuse eesmärgil).

Isikuandmete allikas ja andmete jagamise kohustus

Kui võtate Pepcoga töövõtja nimel ühendust, teavitame teid, et vastav töövõtja on lepingu täitmise eesmärgil teie isikuandmed Pepcole esitanud. Juhul, kui teie isikuandmed tuleb esitada otse Pepcole, on esitamine vabatahtlik, kuid siiski vajalik Pepco ja töövõtja vahelise lepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad:

Pepcole esitatakse järgmised isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametikoht ja muud andmed, mille meile lepinguliste nõuete tõttu vabatahtlikult esitanud olete.

Kellele teie isikuandmeid edastatakse?

Teie andmeid võidakse edastada vastutava töötleja palvel isikuandmeid töötlevatele üksustele, näiteks IT-teenuste pakkujatele, õigusnõustajatele jne. Andmeid võidakse edastada ka Pepco kontsernile kuuluvatele üksustele ja ametivõimudele, kellel on seaduslik õigus andmetele juurde pääseda. Teie andmeid ei kasutata isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ehk profiilianalüüsis.

Andmete edastamine Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole

Teie andmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Kui Pepco teie isikuandmeid töötleb, on teil järgmised õigused:

● õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, sh neist koopiaid teha,

● õigus nõuda oma isikuandmete parandamist,

● õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist (teatud olukordades),

● õigus esitada kaebus isikuandmete kaitsega tegelevale järelevalveasutusele,

● õigus piirata oma isikuandmete töötlemist,

● õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, ● automatiseeritud isikuandmete töötlemise korral õigus andmete ülekandmisele.

Meie kollektsioonid

Tarvikud ja mänguasjad

Kevad aias

Orgaaniline puuvill pisipõnnidele

Pepcost ostmise eelised: 

Oleme alati lähedal

Üle 20 kaupluse kogu riigis. Oleme alati Sulle lähedal

Soodsad hinnad

Kõik vajalik soodsa hinnaga

Lai tootevalik

Lai valik tooteid endale, perele ja kodule

Turvaline ostukoht

Meil on 30-päevane tagastusõigus