Minu kauplus
LOADER
Tähelepanu. Kaupluse lahtiolekuajad 20. augustil. Palun vaadake!

Keskkond

Otsime pidevalt võimalusi keskkonnamõju vähendamiseks kõikides oma äritegevuse aspektides: hanked, logistika, kaupluste korraldus, kontoriruumid ja turundustegevus.

LED-valgustid kauplustes

Kõikides äsja avatud PEPCO kauplustes on energiasäästlikud LED-valgustid. Samuti on meil plaan vanade valgustite väljavahetamiseks kõige kauem tegutsenud kauplustes, nii et juba enamik meie kaupluseid kasutab ainult LED-lahendusi.

Pakendid

Aastal 2020 hakkasime rakendama uut pakendistrateegiat, mille eesmärk on vähendada tarneahelas pakendite üldist kogust ning suurendada ringlussevõetavate ja/või võetud pakendite osakaalu nii hulgi- kui ka tootepakendite osas.

Keskkonnasõbralikud tooted

Tegeleme pidevalt keskkonnasõbralikemate toodete valiku ja saadavuse suurendamisega. Meie valikust leiate mahepuuvillast rõivaid, sealhulgas rahvusvahelisele mahetekstiili standardile vastavaid GOTS sertifikaadiga riideesemeid. See kinnitab, et rõivaste tootmise kõik etapid – toormaterjalist valmistooteni – on teostatud kooskõlas kontrollitud sotsiaal- ja keskkonnatingimustega. PEPCO valik sisaldab ka sertifitseeritud puidust ja paberist tooteid, OEKOTEX sertifikaadiga ja ringlussevõetud tooteid.
Lisateavet sertifikaatide ja tooteohutuse kohta leiate vahekaardilt Meie kvaliteet

Kasutame ringlussevõetud paberit

96% meie reklaamlehtedest on trükitud ringlussevõetud paberile.

Vastutustundlik transport

PEPCO kasutab transpordis nn ühendvedude mudelit, mis tähendab et me veame rohkem kaupu raudteedel ja veeteedel. See on üks tõhusamaid võimalusi, kuidas vähendada tarneahelas kasvuhoonegaaside heidet.
Samuti kasutame tõhusat logistika planeerimist, et vähendada kütusekulu ja heitkoguseid meie masinapargis.

Jäätmekäitlus

Kogume jäätmeid liigiti terve tarneahela ulatuses. Lisaks on meie jaotuskeskustes välja töötatud süsteemid tööstusjäätmete kogumiseks ja otse taaskasutusse saatmiseks.

Taaskasutatud ostukotid

Kõik PEPCO kauplustes müüdavad ostukotid on EcoLoopi kotid, mis on valmistatud taaskasutatud plastijäätmetest ja sisaldavad vähemalt 85% ringlussevõetud materjali. Ostukottidel on keskkonnasõbralikkust näitav sertifikaat Blue Angel.
See tähendab, et nendega kaasnev CO2 heide on kuni 40% väiksem võrreldes fossiilkütuste baasil valmistatud kottidega.

Vanade patareide kogumine

Kõik meie kauplused võtavad vastu vanu patareisid. Kassades on vastavad kastid, kuhu kliendid saavad neid jätta.

Eetiline tarneahel

PEPCO edu võtmeks on inimesed – meie töötajad, aga ka tarnijad ja teised äripartnerid koos oma meeskondadega, kes toetavad koos meiega meie ettevõtte pidevat arengut. Sellepärast püüame pidevalt luua parimat võimalikku töökeskkonda. Vastutustundliku tööandjana on meil kõrged eetikastandardid ja me eeldame sama oma partneritelt.

Tegevusjuhend tarnijatele

Meie tarneahela eetikajuhend määrab kindlaks ettevõtte nõuded tarnijatele tööstandardite järgimise ja inimõiguste tagamise osas. Selle aluseks on nulltolerants selliste meie ja meie klientide jaoks äärmiselt oluliste teemade suhtes nagu ohtlikud töötingimused, sunnitöö, korruptsioon, ebaõiglane töötasu ja lapstööjõud.

Tarnijate auditeerimine

PEPCO Capital Group kontserni kuuluv audiitorfirma tagab oma hoolikate kontrollidega, et meie tarnijad järgiksid meie eetikapõhimõtteid. Ettevõte kasutab tarnijate suhtes mitmeastmelist auditite süsteemi, mis võimaldab meil veenduda, et nende tehastes valitsevad töötingimused on ohutud, nende töötajaid koheldakse vastavalt kohaldatavatele seadustele ja nad saavad õiglast töötasu. Auditite käigus hinnatakse ka tarnijate vastavust keskkonnaalastele õigusaktidele.

Töötajad

Pepcol on Euroopas üle 20 000 töötaja. Meie ettevõte kasvab kiiresti tänu meie töötajatele ja töötajad arenevad koos ettevõttega. Vaatleme kutsealast arengut alati kahest aspektist: ühelt poolt ettevõtte strateegia ja kultuur ning teiselt poolt konkreetsete töötajate arenguvajadused.
Meie igapäevatöö aluseks on ainulaadne organisatsioonikultuur Pepcoolture, mille aluseks on meie missioon, visioon ja väärtused.

Meie PEPCOolture

See kirjeldab, kuidas me oma visiooni ja missiooni teostame, ja selgitab, et kõikidel meie tegevustel on väärtus. Meie viis väärtust – areng, klientide väärtustamine, meeskonnavaim, austus ja lihtsus – võimaldavad eri osakondade, ametikohtade ja kultuuritaustaga töötajatel ühiselt tegutseda. Meie väärtused võimaldavad meil luua tugeva ja hästi lõimitud meeskonna, mille liikmed õpivad üksteise kogemustest ning aitavad üksteisel oma eesmärke saavutada.

Töötajate arendamine

Pepco pakub nii kaupluste kui ka peakontori töötajatele mitmekesist koolituste ja erialase enesetäiendamise paketti. Iga töötaja puhul vaadatakse kord aastas läbi tema individuaalne arengutee ning talle pakutakse sobivat koolitust või e-õppe materjale. Meie sisemise tulemuslikkuse ja arenguprotsessi eesmärk on toetada juhtide ja töötajate püüdlusi parimate võimalike tulemuste saavutamiseks ning tõhusaks tegutsemiseks vajalike pädevuste suurendamiseks.

Töötajatele tehtavad soodustused

Kutsealane areng ei ole veel kõik. Sellepärast saavad meie töötajad kasutada mitmeid soodustusi, mis muudavad nende elu lihtsamaks ning aitavad neil hoolitseda oma tervise ja heaolu eest. Nende hulka kuuluvad:

Soodushind oma töötajatele Pepco kauplustes

Töötajate üritused

Regulaarsed meeskonna kohtumised.

Gripivaktsiini kompensatsioon

Arenguprogrammid ja keeleõpe

Sportimisvõimalused töötajatele

Heategevus

PEPCO sotsiaalsed algatused keskenduvad eelkõige lastele: nende vaba aja veetmise, arengu ja hariduse korraldamine ning neile elus võrdsete võimaluste pakkumine. Töötame mittetulundusorgansatsioonidega, loome enda noorsootöö programme ja osaleme vabatahtlikus tegevuses. Korraldame igas ettevõtte asukohariigis mitmesuguseid lastele suunatud tegevusi.

Meie partneriteks on teiste hulgas järgmised organisatsioonid:

SOS lastekülad

Teeme koostööd SOS Lasteküladega, kelle eesmärkide täitumist me toetame.

Junior Achievement Eesti

Teeme Eestis selle MTÜga koostööd. Sihtasutus kuulub organisatsiooni Junior Achievement Worldwide alla ja tegutseb eesmärgiga inspireerida noori ning valmistada neid ette maailmamajanduses edu saavutama. PEPCO toetab ettevõtlusoskuste arendamisele keskenduvaid projekte, mis on suunatud ebasoodsate tingimustega piirkonnast või keskkonnast pärit põhikoolilastele.