Lemmikud (0)

Minu kauplus

0

Jätkusuutlik areng

Oleme teadlikud mõjust, mida avaldab meie kiirelt kasvav kauplustekett sotsiaalsele ja looduslikule keskkonnale. See on suur vastutus, millesse suhtume väga tõsiselt.

Pidades silmas praeguste ja tulevaste põlvkondade heaolu, soovime olla positiivse muutuse loojad: kaitsta meie planeeti ja aidata kaasa oma töötajate, klientide ja kogukondade elukvaliteedi parandamisele.

Keskkond

Otsime pidevalt viise, kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge kõikides väärtusahela etappides – ostmisest logistikani ning kaupluste paigutusest kontoriruumide ja turundustegevusteni.  

Better Cotton

Pepco on uhkusega organisatsiooni Better Cotton liige. BC on üks suurimatest organisatsioonidest, mis aitab puuvillakasvatajatel üle minna keskkonnasõbralikumate põllumajandusmeetodite viljelemisele. Organisatsiooni Better Cotton heakskiiduga puuvillahankes kasutatakse massibilansiks nimetatavat järelevalveahelat. See tähendab, et BC ei ole füüsiliselt seostatav konkreetsete toodetega, ent Better Cottoniga ühinenud põllumeestelt tellitakse Better Cottoni puuvilla samas mahus, milles meie seda „hangime“. Pepco hangib 2025. aastani vähemalt 25% puuvillast Better Cottoni kaudu.

Lugege edasi

LED valgustid kauplustes

Kõikides vastavatud Pepco kauplustes on energiasäästlikud LED valgustid. Samuti oleme käivitanud programmi asendamaks vanad valgustid kõige kauem tegutsenud kauplustes uutega, nii et aastaks 2021 kasutab enamik meie kauplusi LED lahendusi.

Pakendid

2020. aastal võtsime kasutusele uue pakendamisstrateegia, mille eesmärk on pakendile kuluva materjali vähendamine tarneahelas ning taaskasutatavate ja/või taaskasutatud materjalist valmistatud pakendite osakaalu suurendamine nii hulgikauba kui üksikute kaupade pakendamisel.

Keskkonnasõbralikud tooted

Laiendame pidevalt tootevalikut ning keskkonnasõbralike toodete pakkumist. Meie tootevalikus on näiteks orgaanilisest puuvillast rõivad. Meie kollektsioonis on GOTS (Global Organic Textile Standard) standardiga sertifitseeritud rõivad, mis tähendab, et iga tootmise faas - toormaterjalist kuni valmis tooteni - on toimunud vastavalt kontrollitud sotsiaalsetele ja keskkondlikele kriteeriumitele. Pepcost leiad ka tooteid, mis on valmistatud sertifitseeritud puidust ja paberist ning OEKOTEX-sertifikaadiga tekstiilitooteid.

Lisateavet sertifikaatide ja tooteohutuse kohta leiate vahekaardilt Meie kvaliteet

Kasutame ümbertöödeldud paberit ja piirame paberi kasutust

Suur osa (96%) meie reklaamlehtedest on prinditud ümbertöödeldud paberile. Aasta aastalt vähendame paberi kasutust, vähendades reklaamlehtede levitusarvu ning avaldades sisu veebis.

Vastutustundlik transport

Pepcos kasutame nö. intermodaalset transporti, mille peamine eesmärk on raudteede ja mereteede suurem kasutamine. See on üks parimaid viise vähendada kasvuhoonegaaside emissioone tarneahelas. Samuti vähendame läbi efektiivse logistilise planeerimise oma sõidukipargi kütusekulu ja emissioone.

Samuti kasutame tõhusat logistika planeerimist, et vähendada kütusekulu ja heitkoguseid meie masinapargis.

Jäätmete sorteerimine

Sorteerime jäätmeid tarneahela igas etapis. Lisaks on meie jaotuskeskustes süsteemid tööstuslike jäätmete kogumiseks, mis saadetakse otse ümbertöötlemisse. 

EcoLoop kotid

Kõik Pepco kauplustes müüdavad kotid on EcoLoop märgistusega. Need on tehtud ümbertöödeldud plastikust ning koosnevad vähemalt 85% ulatuses ümbertöödeldud materjalist. Kottidel on “Blue Angel” (“Sinine ingel”) sertifikaat.

See tähendab, et võrreldes fossiilkütustest tehtavate kottidega vähendame CO2 emissioone kuni 40% võrra. Lisaks annetame kottide müügist saadava tulu sotsiaalsetele algatustele.

Kasutatud patareide kogumine

Kogume kasutatud patareisid kõikides meie kauplustes. Kassade juures on karbid, kuhu kliendid saavad need jätta.

Eetiline tarneahel

Pepco edu taga on meie inimesed – töötajad, tarnijad ja teised äripartnerid oma meeskondadega, kes toetavad koos meiega ettevõtte jätkuvat arengut. Püüdleme järjepidevalt parimate töötingimuste loomise poole, mis toetaksid nii inimese individuaalset kui ka tiimitöö arengut. Vastutustundliku tööandjana seame endale kõrged eetilised standardid ja ootame nende täitmist ka oma partneritelt.  

TARNIJATE EETIKAKOODEKS

Meie tarneahela eetikakoodeksis on määratletud ettevõtte nõudmised tarnijatele. Need puudutavad töökorralduse standardeid ja inimõiguste austamist. Eetikakoodeksis kehtib nulltolerantsi põhimõte teemade osas, mida koos oma klientidega tähtsaks peame – tööohutus, sunnitöö, korruptsioon, õiglane palk ja lapstööjõud.

TARNIJATE AUDITID

Pepco Group’i kuuluv PGS tagab, et meie tarnijad järgivad meie eetilisi põhimõtteid. Ettevõte vastutab mitmetasandilise auditisüsteemi eest, mida rakendame oma tarnijatele, et saaksime kindlad olla tööohutuse tagamise osas vabrikutes, selles, et töölisi koheldakse vastavalt kehtivatele seadustele ning et neile makstakse õiglast palka.

Töötajad

Pepcol on Euroopas üle 20 000 töötaja. Meie ettevõte kasvab tänu töötajatele dünaamiliselt, töötajad aga arenevad koos ettevõttega. Lähtume tööalasest arengust mõeldes alati kahest seisukohast: ettevõtte strateegia ja kultuuri ning konkreetse töötaja arenguvajaduste  vaatepunktist. 

Meie igapäevatöö põhineb ainulaadsel organisatsioonikultuuril Pepcoolture, mis on üles ehitatud meie ettevõtte missioonile, visioonile ja väärtushinnangutele. 

Meie PepcoOLTURE

See tähendab seda, kuidas oma visiooni ja missiooni täidame, ning teadlikkust, et kõigel, mida teeme, on väärtus. Meie viis väärtushinnangut – areng, armastus kliendi vastu, meeskond, lugupidamine ja lihtsus – võimaldavad meil ühendada erinevates osakondades ja ametikohtadel töötavad ning erineva kultuurilise taustaga töötajad. Loome oma väärtushinnangute kaudu tugeva ning assimileerunud meeskonna, mille liikmed õpivad üksteise kogemustest ja toetavad üksteist eesmärkide saavutamisel.

Töötajate areng

Pepco pakub nii poodide kui peakontori töötajatele mitmesuguseid koolitus- ja ametialase arengu võimalusi. Iga töötaja läbib kord aastas protsessis, milles selgitatakse välja tema isiklik arengutee ning tagatakse koolitusvõimalused või juurdepääs e-õppe ressurssidele. Meie ettevõtte töö tulemuslikkuse ja arengu protsessi eesmärk on aidata juhtidel ja töötajatel saavutada parimaid tulemusi ning suurendada tõhusalt töötamiseks vajalikku pädevust.

TÖÖTAJATE HÜVED

Professionaalne areng pole veel kõik. Seepärast on meie töötajatel ligipääs mitmetele mitte-rahalistele hüvedele, mis muudavad nende elu lihtsamaks ning aitavad neil hoolitseda oma tervise ja heaolu eest. Nendeks on:  

Soodushind oma töötajatele Pepco kauplustes

Töötajate üritused

Regulaarsed meeskonna kohtumised.

Heategevus/ÜHISKOND

Pepco sotisaalsete algatuste prioriteediks on lapsed: nende vaba aja sisustamine, areng, haridus ja võrdsed võimalused. Töötame koos mittetulundusühingutega, loome ise abiprogramme ning tegeleme vabatahtliku tööga. Oma kõikidel sihtturgudel osaleme mitmetes lastele suunatud algatustes.

Meie partneriteks on teiste hulgas järgmised organisatsioonid:

SOS lastekülad

Teeme koostööd SOS Lasteküladega, kelle eesmärkide täitumist me toetame.

Mine SOS lastekülade veebilehele

Junior Achievement Eesti

Teeme Eestis selle MTÜga koostööd. Sihtasutus kuulub organisatsiooni Junior Achievement Worldwide alla ja tegutseb eesmärgiga inspireerida noori ning valmistada neid ette maailmamajanduses edu saavutama. Pepco toetab ettevõtlusoskuste arendamisele keskenduvaid projekte, mis on suunatud ebasoodsate tingimustega piirkonnast või keskkonnast pärit põhikoolilastele.

Külastage Junior Achievement Eesti veebisaiti

Pepcost ostmise eelised: 

Oleme alati lähedal

Üle 20 kaupluse kogu riigis. Oleme alati Sulle lähedal

Soodsad hinnad

Kõik vajalik soodsa hinnaga

Lai tootevalik

Lai valik tooteid endale, perele ja kodule

Turvaline ostukoht

Meil on 30-päevane tagastusõigus