Saa meie edust osa!

Kasutame küpsiseid turunduslikel ja statistilistel eesmärkidel, kohandades oma pakkumisi sinu vajaduste järgi. Võid oma brauseri seadeid igal ajal muuta, nõustudes meie küpsiste faile osaliselt või täielikult vastu võtma või neist loobuma. Kui sa oma vaikimisi seadeid ei muuda, salvestame ja kasutame sinu seadmesse (arvutisse, nutitelefoni jmt) salvestatud küpsiste faile eelnimetatud eesmärkidel. Täpsemat infot leiad meie privaatsuspoliitikast.

Meie poed


Meie poodides töötavad inimesed, kellel on aastatepikkused kogemused ja kes on PEPCO-s olnud juba pikka aega. Ent meie töötajate hulgas leidub ka neid, kes teevad tööturul alles oma esimesi samme. Paljud praktikandid ja ajutised töötajad jäävad meile püsivalt tööle.  

Me investeerime koolituste korraldamisse, erialase arengu toetamisse ja loome võimalusi töötajate edutamiseks. 

Meie töökultuuri võtmesõnad on pädevus ja potentsiaal ning me panustame kindlameelselt mõlema edendamisse. Meie koolituste süsteem aitab tagada, et töötajad omandavad tööülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused. Korraldame koolituste toimumise töökoha läheduses, et vältida pikki tööreise. 

Karjäärivõimalused


Ametikohad ja karjäärivõimalused meie poodides

Edendab müüki, teenindades kliente, asetades kaupa välja ja hoolitsedes poe üldmulje eest.

Müüja

Edendab müüki, teenindades kliente, asetades kaupa välja, hoolitsedes poe üldmulje eest ning abistades poejuhatajat igapäevaste tegevuste korraldamisel poes.

Vanemmüüja

Toetab poejuhatajat, hoolitsedes müügitegevuse eest ning plaanides ja korraldades poe tööd; tagab klienditeeninduse toimimise.

Poejuhataja asetäitja

Keskendub müügieesmärkidele, plaanib ja korraldab poe tööd, tagab klienditeeninduse toimimise.

Poejuhataja

Toetab oma haldusalas olevate poodide tööd ja teostab järelevalvet nende tööstandardite ja klienditeeninduse üle ning tagab müügieesmärkide saavutamise.

Piirkonnajuht

Eelised


• stabiilne töökoht;  

• võimalus ühendada töö ja eraelu;  

• tähtajatu tööleping; 

• sõbralik tööatmosfäär väikeses ja stabiilses meeskonnas;  

• mitmekülgne tootevalik, millega on huvitav töötada;  

• tugiteenused uutele töötajatele – sisseelamissüsteem;  

• arengukoolitused;  

• selge edutamis- ja karjäärikava; 

• paindlik tööaeg;  

• töötajate soodustused PEPCO poodides.

PEPCO Akadeemia


PEPCO Akadeemia on eriline koolituste programm, mis on suunatud uutele töötajatele, kes on poes äsja juhtivale positsioonile asunud. Koolituse käigus õpivad uued poejuhatajad muu hulgas töötajate värbamist, meeskonna innustamist, alluvate töö korraldamist. Ühtlasi õpivad nad tundma ettevõtte sisekorraeeskirju ja protseduure. Kõikide koolituste teemade kohta antakse neile materjalid, mida nad saavad hiljem töö juures kasutada ja millest oma teadmisi üle kontrollida.

Meie töö


Soovite teada, kuidas näeb ettevõtte töö seestpoolt välja? Siit leiate pilte meie tavalisest tööpäevast.

Me õpime töötajate värbamist puudutavate reeglite ja protseduuride kohta.

Poejuhatajad

Sain selle töökoha oma vähestele kogemustele vaatamata. Mulle anti see võimalus.

Müüjad, juhataja asetäitjad

Tööintervjuu oli väga meeldiv. See oli pigem nagu vestlus, ilma testideta.

Müüja

Värbamisprotsess oli väga kiire. Kohtumine toimus üks päev pärast avalduse esitamist ja ma sain kohe teada, et võin tööd alustada.

Müüjad, juhataja asetäitjad

Mulle teatati kohe pärast tööintervjuud, et minust saab osa meeskonnast.

Müüjad, juhataja asetäitjad

Mulle anti peaaegu kohe teada, et mind ootab poejuhatajatele mõeldud koolitus.

Poejuhataja

Mul on hea meel, et saan töötada rõivaste alal. See on mõnus töökoht. Kaubavalik loeb üsna palju – on oluline, millise kaubaga sa igapäevaselt tegeled.

Müüja

Igaühel siin on oma lemmiktootesd. Mulle meeldivad kõige rohkem majapidamistarbed.

Müüja

Värbamine


Näiteks ainuüksi Poolas avame igal nädalal 5–6 poodi. Kui olete huvitatud meie kauplustes töötamisest, leiate kindlasti mõne poe, mille asukoht Teile sobib. Värsked teadaanded on näha tööpakkumiste lehel. Lisaks sellele saate avalduse esitada ka otse soovitud poodi. Lihtsalt minge kassa juurde ja jätke vajalikud dokumendid poejuhataja kätte.  

Teeme kõik võimaliku, et värbamisprotsess oleks kiire, tõhus ja toimuks sõbralikus õhkkonnas.  

Teeme värbamisprotsessi käigus koostööd kohalike ametiasutustega, mis vastutavad töömesside korraldamise eest. Avaldame oma töökuulutusi ka kohalikes meediakanalites. 

Liituge meiega!

Vaadake uusimaid tööpakkumisi PEPCO poodides.