Vähema eest rohkem… iga päev!

See sait kasutab küpsiseid kooskõlas netipoliitikaga. Küpsiseid salvestada ja nendele ligipääsemise seadistusi muuta saab veebisirvija seadistuste all.

PEPCO privaatsus-põhimõtted


Kiire ja sujuva teenuse tagamiseks ning selle funktsionaalsuse parimaks ärakasutamiseks võib teenus kasutada või laadida alla teid puudutavaid andmeid või teavet. Vastavate andmete või teabe kogumine toimub automaatselt teenust haldava IT-süsteemi poolt. Lisaks eeltoodule võite teatud andmeid esitada vabatahtlikult, näiteks liitudes meie uudiskirjaga. Osana teenusest kasutame ka küpsiseid ja geograafilise asukoha määramist võimaldavaid andmeid. Kõik teie andmed või teid puudutav teave on konfidentsiaalne ja kaitstud.

I. ANDMED VÕI TEAVE MIDA TEENUSE OSUTAMISEL KASUTATAKSE VÕI KOGUTAKSE 

Teenus laeb alla või kasutab järgmisi andmeid või teavet:

1) süsteemilogid;

2) andmed, mis võimaldavad kindlaks teha teenuse kasutaja asukoha;

3) uudiskirjaga liitumisel esitatud e-posti aadress, nimi, sünnipäev ja -kuu ning sihtnumber;

4) esitatud kontaktandmed.

Süsteemilogid on andmed ja teave, mida kogutakse teenuse sirvimiseks kasutatavast veebilehitsejast, täpsemalt:

1) veebilehitseja tüüp ja versioon ning teenusega ühenduse loomiseks kasutatavasse seadmesse paigaldatud operatsioonisüsteem;

2) IP-aadress, millelt teenusega ühendus luuakse;

3) teenusega ühenduse loomise kuupäev ja ühe seansi käigus teenusele kulutatav aeg;

4) teenusest alla laetud või teenusega ühenduse loomiseks kasutatud seadmest välja saadetud andmete hulk.

Süsteemilogide andmeid ja teavet kasutatakse üksnes teenuse toimingutega seotud statistilistel või tehnilistel eesmärkidel ning neid ei seostata muude teenuses hangitud andmete või teabega.

Geograafilise asukoha määramise teenus võimaldab leida kasutaja viimasele asukohale lähima PEPCO poe. Selleks laeb teenus alla teavet kasutaja seadme asukoha kohta, mida viimane kasutab teenusega ühenduse loomiseks. Geograafilise asukoha teenus kasutab IP-aadressi ja eeldab teie nõusolekut. Pärast vahekaardi „Poed“ ja alamsaidi „veebilehitseja“ valimist kuvatakse ekraanile järgmine küsimus: „Kas nõustute oma asukoha andmete kättesaadavaks muutmisega?“ Valides „Jah“, nõustute oma asukohta puudutava teabe kasutamisega, et leida teile lähim Pepco pood. Nõusolekut on võimalik alltoodud kontaktandmeid kasutades igal ajal tagasi võtta. 

Teenus lubab esitada digitaalse tellimuse Pepco tooteid ja ettevõtet ennast puudutava teabe saamiseks (uudiskiri). Uudiskirja tellimiseks tuleb teil esitada oma elektronposti aadress, nimi, sünnipäev ja -kuu ning sihtnumber. Uudiskirjas sisalduv teave võib olla kaubandusliku loomuga, nii nagu seda mõistetakse 14. aprillil 2004 vastu võetud Eesti Vabariigi infoühiskonna teenuse seaduses, ning e-posti aadressi kättesaadavaks tegemine kujutab endast nõusolekut vastavasisulise teabe saamiseks. Teil on igal hetkel võimalus uudiskirja tellimine tühistada, klõpsates saadud sõnumis sisalduval lingil.

Tänu teenusele saavad huvitatud kliendid meiega teenuses oleva vormi kaudu ühendust võtta. Kontakteerumiseks esitatavate andmete hulka kuulub huvitatud isiku e-posti aadress.

II. KÜPSISED 

Teenus kasutab küpsised, st sihtseadmesse salvestatavaid ja seal säilitatavaid tekstifaile, mis ühendavad kasutaja teenusega. Küpsised tagavad, et teenuse sisu kuvatakse korrektselt ning need muudavad teenuse kasutamise ohutumaks ja määravad kindlaks, millist teavet teenus kasutaja eelistuste kohta korjab. Peale selle hõlbustavad küpsised teenuse kasutamist, ennekõike tänu sellele, et need kohaldavad teenuse sisu automaatselt kasutaja eelistuste järgi. 

Standardse konfiguratsiooni korral aktsepteerivad veebilehitsejaid küpsiseid. Samas on võimaik veebilehitseja seadeid muuta ja küpsised blokeerida. Veebilehitseja seadete muutmisviis sõltub konkreetsest veebilehitsejast. 

III. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

Teenuse käigus töödeldud isikuandmeid haldab PEPCO Marketing sp. z o.o. seated in Poznań, 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 73A. Isikuandmeid töödeldakse teenuse säilitamiseks, turunduseesmärkidel (sh uudiskirjaga teabe saatmiseks), teenusekasutajatega suhtlemiseks ning värbamistegevuseks. Töödeldavad isikuandmed hõlmavad käesolevates privaatsuspõhimõtetes nimetatud andmeid. 

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik.

Igaühel on õigus oma isikuandmetele ligi pääseda ja neid muuta. Teil on õigus igal ajal nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui seadus ei sätesta teisiti.

Teenuse osutamisega seonduv isikuandmete töötlemise kord on kooskõlas 15. veebruaril 2007 vastu võetud Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega, Euroopa Liidu direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ. 

IV. KONTAKT

Teenust ja sellega seotud tegevusi puudutavatest probleemidest saate teada anda kontaktide vahekaardil.